BDO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BDO

INFORMACJA O ZASADACH ODBIORU ODPADÓW

Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy zasady odbioru odpadów, co wynika z wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie których, od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje BDO (Baza Danych o Odpadach), która stanowi elektroniczny system ewidencjonowania obrotu odpadami (www.bdo.mos.gov.pl).

Aby możliwe było przekazywanie odpadów do Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., konieczne jest wystawienie przez Państwa firmę w systemie BDO karty przekazania odpadu (KPO) na każdy transport odpadów kierowany do Nieskażone Środowisko Sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2020 r. to przekazujący odpad (np. firma usługowa) musi wystawić w systemie BDO Karty Przekazania Odpadów dla każdego samochodu, którym transportowane są odpady. Nasza firma od 1 stycznia 2020 r. nie wystawia KPO.

Powyższe nie dotyczy podmiotów i firm produkujących jedynie odpady komunalne, tj. tożsame z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Dokładne interpretacje dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku wystawiania KPO we własnych zakresie informujemy, iż:

  • nr BDO Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. to 000116355 (wybierany w polu przejmujący i transportujący, jeżeli nasza firma będzie odbierać odpady)
  • nr MPD (miejsca prowadzenia działalności) Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. (wybierany w polu przejmujący) to ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice: 0001/000116355
  • w przypadku braku możliwości zważenia odpadów proponujemy wpisanie w polu Masa odpadów [Mg] orientacyjnej wagi 0,500 Mg. Odpady zostaną zważone na terenie zakładu. Taka KPO zostanie odrzucona wraz z informacją o prawidłowej wadze. Prosimy wtedy o jej skorygowanie tj. podanie prawidłowej wagi zgodnie z informacją uzyskaną od firmy Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. w powodach odrzucenia KPO. Skorygowana KPO, z prawidłową wagą, zostanie zaakceptowana.
  • w polu Data rozpoczęcia transportu prosimy o podanie terminu wykonania usługi
  • w polu Godzina rozpoczęcia transportu proponujemy podanie godziny, w której rozpoczynają Państwo transport

Dodatkowo prosimy o wystawianie oddzielnej KPO dla każdego rodzaju odpadu, nawet jeśli jeden pojazd odbiera dwa lub trzy rodzaje odpadów na raz.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.