JAK SEGREGOWAĆ

Papier - wyrzucamy czy nie wyrzucamy o to jest pytanie.

Wyrzucamy

Gazety, czasopisma, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, ścinki drukarskie, papier szkolny i biurowy, tekturę, kartony oraz zrobione z nich opakowania

Nie wyrzucamy

Kartonów i tektury pokrytej folią, tapety, kalki, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, kartony po mleku), papieru termicznego i faksowego, odpadów higienicznych

Tworzywa sztuczne

Wyrzucamy

Butelki plastikowe po napojach, olejach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe zakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, drobny złom, puszki, opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku)

Nie wyrzucamy

Opakowań po smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowań po lekach, butelek z zawartością

Szkło - wyrzucamy czy nie wyrzucamy o to jest pytanie.

Wyrzucamy

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

Nie wyrzucamy

Porcelany, ceramiki, żarówek, lamp fluorescencyjnych, reflektorów, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, luster, szkła hartowanego

Odpady organiczne  - wyrzucamy czy nie wyrzucamy o to jest pytanie.

Wyrzucamy

Obierki, resztki warzyw i owoców, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów

Nie wyrzucamy

Popiołu z pieca, kominka, odchodów zwierzęcych, leków, odpadów niebezpiecznych

Zmieszane komunalne - wyrzucamy czy nie wyrzucamy o to jest pytanie.

Wyrzucamy

Pozostałe odpady (bez popiołu i odpadów BIO), których nie jesteśmy w stanie wysegregować trafią do czarnego worka na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu jakości środowiska.

Nie wyrzucamy

gruzu, substancji toksycznych, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, skoszonej trawy, liści i gałęzi, urządzeń elektronicznych, żarówek, baterii, przeterminowanych leków ani przedmiotów wielkogabarytowych, jak meble innych odpadów, które powinny trafić do któregokolwiek z pozostałych pojemników
Zmieszane komunalne - wyrzucamy czy nie wyrzucamy o to jest pytanie.

Wyrzucamy

Wystudzony popiół z palenisk domowych.
Wystudzony popiół - wyrzucamy czy nie wyrzucamy o to jest pytanie.