Twój przewodnik informacyjny

E-FAKTURA

Uprzejmie informujemy, że oferujemy usługę e-faktury tj. wysyłki faktur za usługi świadczone przez Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. drogą e-mailową na wskazany przez kontrahenta adres e-mail.

W przypadku zainteresowania usługą, poniżej przedstawiamy oświadczenia o chęci skorzystania z e-faktury oraz oświadczenie o rezygnacji z e-faktury:

- oświadczenie (zał. nr 1 doc)

- rezygnacja  z e-faktur (zał. nr 2 doc)

Przypominamy, że oświadczenie i wypowiedzenie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu i odesłane na adres: Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice