Popiół z palenisk domowych

Popiól z palenisk domowych

Właściciele domów jednorodzinnych są najczęstszymi „producentami” popiołu z domowych kotłowni i kominków.

Zazwyczaj popiół trafia do pojemników (worków) z odpadami zmieszanymi. Niekiedy jest on wykorzystywany do posypywania ziemią chodników bądź dróg. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest to odpad komunalny.
Niezależnie czy mieszkaniec zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów czy nie to odpady tjk. popiół i odpady biodegradowalne (zielone) musi zbierać i oddawać selektywnie.

Nie można w żaden sposób mieszać popiołu z niesegregowanymi odpadami komunalnymi!!!