Kompostowanie

Kompostowanie

Podczas wzmożonych prac porządkowych w przydomowych ogrodach i na działkach, problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści,

trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. Można je wprawdzie spalić, ale... co na to powiedzą zadymieni sąsiedzi? O wiele lepszą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych, jest ich kompostowanie. Jest ono naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Do kompostowania nadają się:

  • substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
  • organiczne odpady kuchenne
  • odpady z pielęgnacji terenów zielonych
  • odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
  • osady z oczyszczalni ścieków komunalnych- niektóre odpady przetwórstwa rolno-spożywczego i drewna (słoma, kora itp.)